1. Cúp vàng doanh nhân tiêu biểu 1000 năm Thăng Long-Hà Nội
2. Doanh nhân tiêu biểu 1000 năm Thăng Long-Hà Nội
3. Thương hiệu vàng Thăng Long- lần thứ nhất năm 2011
4. Thương hiệu nổi tiếng-chân chính lần thứ nhất năm 2011
5. Bằng khen của hội doanh nghiệp trẻ trao tặng
6. Bằng khen do Ban chấp hành Đoàn Thanh Niên Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội trao tặng
7. Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2011
8. Nhà sản xuất giỏi từ 2011 – 2113
9. Hàng Việt Nam chất lượng cao